LAITURIN ANKKUROINTI

Laiturikauppa tarjoaa kaikille laitureille avaimet käteen -asennuspalvelun koko Suomen alueelle. Itseasentajille tarjoamme myös selkeät ohjeet, joiden avulla kaikkien laiturityyppien asentaminen ja ankkurointi on erittäin helppoa.

MUOVIPONTTONILAITURIN ANKKUROINTI

Muoviponttonilaituri on erittäin kevyt, jonka vuoksi sen ankkuroinnilta ei vaadita isoa massaa. Muoviponttonilaiturin voi ankkuroida niin paaluilla, ankkurointirenkailla kuin betonipainoilla. Ankkuroinnin kokoon vaikuttaa lähinna laiturin pituus ja leveys sekä mahdollisesti laituriin kiinnitettävän veneen koko ja paino.

Käyntisillan rannanpuoleinen kiinnitys voidaan suorittaa joko valmiin maatukielementin avulla (käyntisilta rullaa laiturilla) tai jättää käyntisilta rullaamaan rannalle (käyntisilta nivelöity laituriin).

Laiturielementin ankkurointi tapahtuu yleensä kettigeillä ja painoilla ristiankkurointimenetelmällä jolloin rannanpuoleiset kettingit ankkuroidaan ristiin kallioon tai maahan ja vedenpuoleiset kettingit ristiin joko ankkurointirenkaisiin tai betonipainoihin.

PUTKIPONTTONILAITURIN ANKKUROINTI

Putkiponttonilaituri on kevyt mutta kestävä, joten ankkurointitapaan vaikuttaa lähinna rannan sääolosuhteet. Putkiponttonilaiturin voi ankkuroida niin paaluilla, ankkurointirenkailla kuin betonipainoilla. Ankkuroinnin kokoon vaikuttaa lähinna laiturin pituus ja leveys sekä mahdollisesti laituriin kiinnitettävän veneen koko ja paino sekä jääolosuhteet.

Käyntisillan rannanpuoleinen kiinnitys voidaan suorittaa joko valmiin maatukielementin avulla (käyntisilta rullaa laiturilla) tai jättää käyntisilta rullaamaan rannalle (käyntisilta nivelöity laituriin).

Laiturielementin ankkurointi tapahtuu yleensä kettigeillä ja painoilla ristiankkurointimenetelmällä jolloin rannanpuoleiset kettingit ankkuroidaan ristiin kallioon tai maahan ja vedenpuoleiset kettingit ristiin joko ankkurointirenkaisiin tai betonipainoihin.

BETONI- JA RASKASPONTTONILAITURIN ANKKUROINTI

Betoniset laiturit on raskaita ja kestävä, joten ankkurointitapaa valitessa täytyy sääolosuhteiden lisäksi ottaa huomioon laiturin oma massa. Betonisen laiturin ankkurointiin suosittelemme yleensä raskaampia betoniankkuripaketteja. Ankkuroinnin kokoon vaikuttaa laiturin massa, veneen koko ja massa mikäli sellainen kiinnitetään sekä vallitsevat sääolosuhteet ja pohjan laatu.

Raskaissa laitureissa liike on yleensä sen verran voimakasta että ainoa oikea tapa käyntisillan kiinnitykseen on maatukielementti jolloin käyntisilta rullaa laiturin päällä ja mukailee laiturin liikkeitä.

Laiturielementin ankkurointi tapahtuu kettigeillä ja betonipainoilla ristiankkurointimenetelmällä jolloin rannanpuoleiset kettingit ankkuroidaan ristiin kallioon tai muuhun tukevaan kiinnityspisteeseen ja vedenpuoleiset kettingit ristiin betonipainoihin.

Laiturikaupan raskaat betonipainot on viistetty päistä jolloin ne tarrautuu tosi kiinteästi pohjaan kiinni ja tarjoaa erittäin tukevan ankkuroinnin raskaalle laiturille.