MIKÄ LAITURI OMAAN RANTAAN?

Oikean laiturin löytäminen ei aina ole helppoa. Ennen laiturin valintaa kannattaa kuitenkin tarkasti miettiä omia tarpeita sekä eri laiturityyppien soveltuvuutta omaan rantaan.

KÄYTTÖTARKOITUS JA OMINAISUUDET

Laiturityypin valintaan vaikuttaa olennaisesti sen käyttötarkoitus. Tuleeko laituri vain uimakäyttöön, vai toimiiko se myös kotisatamana? Talvehtiiko laituri vedessä vai nostetaanko se talkoilla ylös? Laiturikaupan asiantunteva henkilöstö auttaa sinua valitsemaan toimivan ratkaisun, joka kattaa kaikki tarpeet.

YMPÄRISTÖ

Sääolosuhteet ja ympäristö tulee myös ottaa huomioon laiturin suunnittelussa. Tuulen ja jään vaikutus on hyvin erilaista eri kohteissa ja asettaa erilaisia vaatimuksia laiturin kestävyydelle. Pohjan laatu ja vedensyvyys taas vaikuttavat oikean ankkurointimenetelmän valintaan.

ULKONÄKÖ

Ulkonäköseikkoja ei myöskään sovi väheksyä. Oman laiturin saa helposti yksilöityä erilaisilla lisävarusteilla, verhoilulla sekä värjäyksillä.